<
Kerko

​700 punëtorë angazhohen në pyje

14/09/2013 14:27 ​700 punëtorë angazhohen në pyje
Për një menaxhim më të qëndrueshëm në sektorin e pylltarisë, do të angazhohen edhe rreth 700 punëtorë sezonalë. Këta punëtorë, gjatë dy muajve, do të merren me sanimin e dëmeve që kanë shkaktuar zjarret, me damkimin e masës drusore që është dëmtuar, me rrallime, krasitje, hapje korridoresh dhe me aktivitete të tjera silvikulturore në pyje.

Loading...